Hlava O KVH ČSLA a našich aktivitách ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

Akce Klubu vojenské historie ČSLA

Akce Klubu vojenské historie ČSLA

Akce Klubu vojenské historie ČSLA

FORUM FACEBOOK YOUTUBE E-MAIL

 

 

 

INFORMACE PRO ZÁJEMCE A PŘÍZNIVCE KVH ČSLA

Členem Klubu vojenské historie Československé lidové armády se může stát každý, kdo se touto armádou zabývá ať už z hlediska vojensko-historického, sběratelského apod. nebo jen hledá způsob vyžití volného času na klubových akcích a je ochoten respektovat požadavky KVH ČSLA.

Vítáme zájemce o spolupráci na www.CSLA.cz. Každého, kdo může obohatit činnost našeho klubu. Ale i ty, kteří se chtějí něco dozvěděta nebo se aktivně zapojit do klubových aktivit.

V případě Vašeho zájmu o členství nás prosím kontaktujte na kvh@csla.cz, případně rovnou vyplňte dotazník zde.

Zájem máme i o spolupráci s dalšími kluby a jinými subjekty zabývajícími se ČSLA.

Níže uvedené podmínky se vztahují především na zájemce o aktivní účast na cvičeních a historických ukázkách reprezentujících KVH ČSLA. V našem klubu jsou samozřejmě vítáni všichni kdo se zabývají ČSLA, modeláři, historici, sběratelé, bývalí vojáci atd. a nemusí se nutně zúčastňovat našich akcí v dobové výstroji apod.

O co se snažíme:

 • pokud možno co nejvěrněji napodobovat výstroj a výzbroj vojáků, především motostřelců ze 70. a 80. let minulého století (z toho vyplývá odpovídající výstroj a výzbroj),
 • cvičit dle tehdejších řádů a příruček,
 • vybudovat sehranou jednotku,
 • dodržovat zásady bezpečné manipulace s výzbrojí (případná cvičení nebo střelby),
 • shánět, restaurovat a kompletovat výstrojní a výzbrojní součástky,
 • dodržovat současné zákony ve vztahu k výzbroji a tehdejším státním symbolům,
 • zúčastňovat se military akcí,
 • spolupracovat s dalšími subjekty nebo i jednotlivci, zaměřenými na stejné období,
 • chovat se při veškerých akcích pokud možno reprezentativně.

Co naopak nechceme:

 • jakékoliv politické aktivity, agitace a provokace,
 • jakoukoliv formu šikany (ani z legrace),
 • dělat někomu zbytečně pakárnu,
 • jakékoliv obcházení výstrojních nebo výzbrojních požadavků,
 • nejrůznější dobrodruhy a všeználky, kteří všechno znají a všude byli, a odmítající se podřídit velení,
 • máničky, punkery, vousáče ...
 • kohokoliv porušujícího platné zákony ČR nebo společenské a morální normy,
 • každého, kdo vystupuje na vojensko-historických ukázkách v jakékoli německé uniformě z let 1933-1945, v uniformě, která je spojena s Národně socialistickou dělnickou stranou Německa, italských fašistických politických jednotek a ostatních politických jednotek států takzvané Osy.
 • poškozovat majetek svůj nebo cizí,
 • poškozovat dobré jméno jednotky.

Podmínky vstupu:

 • věk alespoň 18 let (od 15 let pouze s písemným svolením rodičů), horní hranice je otevřená,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • alespoň průměrná tělesná zdatnost,
 • přiměřený vzhled (krátké neobarvené vlasy, žádné vousy, žádné náušnice nebo viditelné tetování),
 • žádná závislost na jakýchkoliv návykových látkách,
 • ochota chovat se slušně a férově, dodržovat pokyny a bezpečnostní nařízení, poslouchat rozkazy,
 • vlastnictví alespoň základní výstroje vzor 60 (tj. kalhoty, blůza, čepice, obuv vzor 60, košile vzor 21) – se sháněním další výstroje pomůžeme, nebo na případné akce zapůjčíme.
 • nepoškozovat dobré jméno KVH ČSLA

Je nám jasné, že výše uvedené podmínky se mohou pro někoho zdát nepřiměřeně tvrdé. Někteří z nás už mají zkušenosti z jiných KVH, proto víme, jak to někde chodí. Jsou totiž kluby, které jsou autentické do posledního detailu, jsou ale i kluby, které se hodí pouze na maškarní ples. K těm druhým rozhodně patřit nechceme...

 

 


FORUM FACEBOOK YOUTUBE E-MAIL

TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie
zde uveřejněné podléhají licenci
Creative Commons BY-NC-ND

Na základě výzvy našich návštěvníků uvádíme číslo účtu na dobrovolné příspěvky pro podporu našich aktivit. Za jakoukoliv částku předem děkujeme.
670100-2210158796/6210

QR kód pro platební příkaz ve Vaší bankovní aplikaci v mobilu pro automatické vyplnění čísla účtu.

 

Za podporu našich aktivit děkujeme

         

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
| Akce klubové | Akce veřejné | Akce pro děti | Muzeum | Opravy pomníků | Spolupráce s AČR | ČSLA.cz | Technika | Info pro členy a zájemce |