Hlava O KVH ČSLA a našich aktivitách ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci O KVH ČSLA a našich aktivitách ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

MUZEUM ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY

Muzeum Československé armády je jednou z aktivit občanského sdružení KVH ČSLA a jeho expozice jsou tvořeny sbírkami členů. Vzhledem k našemu zaměření se řada členů klubu věnuje i sběratelské činnosti. Za dobu své existence jsme shromáždili širokou řadu zajímavých exponátů a ucelených sbírek výstroje a výzbroje, které jsme se rozhodli zpřístupnit veřejnosti. Díky vstřícnému přístupu města Kolína jsme pro účely muzea získali potřebné prostory.

Snahou Klubu vojenské historie ČSLA je z klubových sbírek čítajících stovky zajímavých exponátů, uniforem, zbraní a technických prostředků, unikátních fotografií, dobových příruček a dalších materiálů, vytvořit expozici věnovanou historii Československé armády od roku 1918 a v návaznosti i armádám České a Slovenské republiky.

Muzeum Československé armády by mělo návštěvníkům přiblížit nejen samotný vojensko-historický vývoj naší armády, ale také vývoj po stránce technických prostředků i výstroje a přiblížit tak dnešním generacím vojenskou službu jejich otců, dědů a pradědů. Zájemcům o podrobnější informace a badatelům bude k dispozici řada příruček, diafilmů, diapozitivů a dalších materiálů včetně elektronických, které budou přístupné na PC. Kromě muzejní činnosti je v plánu také pořádání besed, promítání dokumentárních filmů apod., i akcí a zájmových činností pro děti a mládež.

Naším záměrem je v první řadě zachování vojenské historie Československa příštím generacím formou sbírek výstroje, výzbroje, techniky, archivu knih, příruček a fotografií. Chceme však nabídnout návštěvníkům víc než jen prohlídku exponátů a proto plánujeme expozice "k sáhnutí", začlenění interaktivních prezentací do expozic, využití PC a simulátorů, ukázky techniky, zbraní, výstroje a tématické ukázky. Rádi bychom se v rámci našich možností věnovali práci s dětmi a mládeží formou pořádání soutěží, muzejních nocí, akcemi pro děti z dětských domovů, škol a ústavů. Chtěli bychom také obohatit kulturní a společenský život a podílet se na pořádání akcí (den dětí, den záchranářů, připomenutí významných událostí), nabídnout prostory k pořádání besed, promítání apod.

Více informací o MUZEU ČS. ARMÁDY naleznete na http://muzeum.csla.cz

 


FORUM FACEBOOK YOUTUBE E-MAIL

TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie
zde uveřejněné podléhají licenci
Creative Commons BY-NC-ND

Na základě výzvy našich návštěvníků uvádíme číslo účtu na dobrovolné příspěvky pro podporu našich aktivit. Za jakoukoliv částku předem děkujeme.
670100-2210158796/6210

QR kód pro platební příkaz ve Vaší bankovní aplikaci v mobilu pro automatické vyplnění čísla účtu.

 

Za podporu našich aktivit děkujeme

         

KLUB VOJENSKÉ HISTORIE ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
| Akce klubové | Akce veřejné | Akce pro děti | Muzeum | Opravy pomníků | Spolupráce s AČR | ČSLA.cz | Technika | Info pro členy a zájemce |